Tagged: ربات جراح

۰

جراحی رباتیک – بخش دوم

در قسمت قبلی این نوشته مقدمه‌ای در باره جراحی رباتیک بیان شد. در این قسمت سعی شده است ضمن نشان دادن نسل‌های مختلف این فناوری، به بررسی وضعیت کشورهای خاور میانه در این زمینه پرداخته شود.