Tagged: امنیت سایبری

۲

معرفی بخش های آسیب پذیر سیستم های صنعتی از دیدگاه سایبری

چکيده ظهور کنترل کننده های منطقی برنامه پذیر(PLC)، سیستم های کنترل توزیع شده (DCS)، سیستم های کنترل نظارتی و اکتساب داده (SCADA) و تکنولوژی های نوین در صنعت باعث پیشرفت  های بسیاری در زمینه کنترل و نظارت  فرآیند های صنعتی  شده است. علی  رغم پیشرفت های بسیار در عملکرد سیستم های صنعتی، بحث امنیت سایبری این سیستم ها چندان که باید...

۷

امنیت سیستم های کنترل صنعتی

همان‌طور که می‌دانیم سیستم های کنترل صنعتی، مثل اسکاداها و DCSها، برای خودکار ساختن فرایندهای واحدهای صنعتی به‌کار می‌رود، بنابراین کلیه‌ی تأسیسات و تجهیزات واحد صنعتی، و تمام سرمایه‌های آن از جمله اطلاعات محرمانه آن صنعت در اختیار این سیستم ها است. از آنجا که امروزه واحدهای صنعتی مهم‌ترین نقش را در اقتصاد و در نتیجه اقتدار کشورها بازی می‌کنند،...

West Virginia Natrual Gas Pipeline Explosion ۴

بزرگترین حمله های سایبری در صنعت

با پیشرفت و افزایش پیچیدگی در صنایع مختلف، کنترل دستی تأسیسات به سرعت جای خود را به سیستم‌های اتوماتیک کنترل صنعتی داد. این سیستم‌ها با افزایش سرعت و دقت کنترل تأسیسات، امکان استفاده بهینه از زمان، مکان و تجهیزات را در تمام صنایع فراهم کردند. اما استفاده از کامپیوترها و تجهیزات مخابراتی برای ارتباط بین تأسیسات و اجزای سیستم کنترل،...