Category: اخلاق حرفه ای

۲

چگونه یک شخصیت درخشان در محیط کار داشته باشیم؟

بهترین کارمندان چه کسانی هستند؟ بهترین همکار، مدیر یا کارمند شما چه خصوصیاتی دارد؟ همه ما می‌توانیم کسانی را نام ببریم که در محیط کار افرادی تأثیرگذار و بسیار موفق بودند و همیشه آن‌ها را به یاد داریم. واقعیت این است که بهترین‌ها همیشه کسانی هستند که زمان زیادی را برای کمک به موفق شدن دیگران اختصاص می‌دهند: شرکتشان، کارمندانشان،...

۰

پنج رفتار کلیدی برای داشتن اخلاق حرفه ای

یکی از مهم‌ترین رموز موفقیت در کار و زندگی، که موجب احساس خوشبختی نیز می‌شود، رفتار درست و حرفه‌ای با افراد دیگر است. واقعیت این است که انسان‌های اطراف ما، جزء مهمی از شرایط پیشرفت ما هستند. آنچه انسان‌های موفق را از دیگران جدا می‌کند،‌ و باعث می‌شود به آنها غبطه بخوریم، این است که این افراد به آنچه ما...