دعوت به همکاری

درمجله اتوماسیون آزاد مطالب مختلفی برای آموزش و به اشتراک گذاشتن تجربیات تخصصی در زمینه اتوماسیون صنعتی و کلیه مباحث وابسته منتشر می‌شود. مطالب این وبسایت تحت لیسانس GPL منتشر شده است. بنابراین اتوماسیون آزاد، به مخاطبان خود آزادی بازنشر کلیه مطالب موجود در این وبسایت را می‌دهد. به شرط آن که این مطالب با اعطای این آزادی در اختیار سایرین قرار گیرد.

هدف از انتشار مطالب در این مجله، توسعه محتوای تخصصی فارسی در شبکه جهانی است. تلاش بر این است که کلیه مطالب تألیفی باشد و در غیر این صورت منابع و مراجع اصلی استفاده شده ذکر شود. مطالب مجله در سه دسته‌ی مطالب آموزشی و به اشتراک گذاشتن تجربیات فنی مرتبط، و نیز اشائه فرهنگ همکاری می‌گنجند. همچنین از بازنشر مطالب قدیمی فارسی که در وبگاه‌های دیگر منتشر شده‌اند، تا حد امکان خودداری می‌کنیم.


مجimage-855c03f0a0d0a918e0a3c791029e18833602d214dfda35170f601a472fc5bf4c-V-1-1-1له اتوماسیون آزاد

سردبیر: فرزانه صداقت

کارشناس سیستم‌های کنترل صنعتی و محقق و توسعه‌دهنده اتوماسیون صنعتی در شرکت مهندسی برق و الکترونیک کرمان تابلو

linkedin  Email

 

 

 


اگر شما به مطالب و موضوعات این مجله علاقه‌مند شدید، ما به نظرات شما احتیاج داریم!

اگر علاقه‌مند هستید مطالب مرتبط شما در این وبسایت منتشر شود، مطلب خود را برای ما ارسال کنید. نام شما به عنوان نویسنده‌ی میهمان در فهرست نویسندگان ما ثبت می‌شود.

همچنین اگر دوست دارید به هیئت تحریریه‌ی ما بپیوندید، برای ما ایمیل بزنید. منتظر شما هستیم 🙂

info