جراحی رباتیک – بخش اول

صابر مسگری

صابر مسگری

کارشناس ارشد تحقیق و توسعه، برنامه نویس و مهندس سیستم های کنترل صنعتی و اسکادا در شرکت کرمان تابلو. فارغ التحصیل رشته برق- کنترل دانشگاه صنعتی امیرکبیر. علاقه مند به برنامه نویسی سیستم های Embedded و صنعتی و پیاده سازی الگوریتم های کنترلی.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*