ابزارهای متن باز برای توسعه سیستم‌های Embedded صنعتی

علی باسقی

علی باسقی

توسعه دهنده نرم افزار واحد تحقیق و توسعه شرکت برق و الکترونیک کرمان تابلو، فارغ التحصیل مقطع کارشناسی رشته کامپیوتر سخت افزار از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*